Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου-Ανακύκλωση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Οι μαθητές της Α’, Β’ ΚΑΙ Δ’ τάξης την Τρίτη 9 Μαΐου επισκέφτηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Σουφλίου για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με τίτλο “Διαχείριση απορριμάτων
– ανακύκλωση”.
Τα παιδιά παρακολούθησαν βιντεοπροβολή σχετικά με τα απορρίμματα και τους τρόπους
διαχείρισής τους. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κομποστοποίηση των οργανικών απορριμάτων και
φυσικά στην ανακύκλωση. Τα παιδιά έμαθαν ποια υλικά είναι ανακυκλώσιμα και πόσες φορές
μπορούν αυτά να ανακυκλωθούν. Τέλος τονίστηκε η αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος
με το να το διατηρούμε καθαρό.
Ακολούθησε πρακτικό κομμάτι όπου τα παιδιά κλήθηκαν να διαλέξουν μέσα από ένα σωρό με
απορρίμματα το υλικό που τους ζητούνταν κάθε φορά και να το τοποθετήσουν στον ανάλογο κάδο.
Μία διαδικασία που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση γαντιών μιας χρήσης. Έπειτα τα παιδιά
έφτιαξαν το δικό τους ανακυκλώσιμο χαρτί από αποκόμματα εφημερίδων. Το δεύτερο μέρος του
προγράμματος έκλεισε με την ανάγνωση ενός μικρού παραμυθιού με θέμα την ανακύκλωση.
Ευχαριστούμε θερμά τους υπεύθυνους του προγράμματος, κύριο Κουτσούλα Ηλία και Μπαΐρα
Χαράλαμπο για την εξαιρετική τους παρουσίαση.
Προστατεύουμε το περιβάλλον ακολουθώντας 3 συμβουλές:
• Προσπαθούμε να μην υπερκαταναλώνουμε.
• Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε προϊόντα μιας χρήσης.
• Προτιμούμε επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα και ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία μετά τη
χρήση τους τοποθετούμε στους ανάλογους κάδους!
Η σωστή διαχείριση των απορριμάτων ξεκινάει από εμάς!

PDF Embedder requires a url attribute