Διδακτικό προσωπικό 1ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου 2022-2023

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας

A/AΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΘΕΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ70ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2ΠΑΡΑΠΑΓΓΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕ70ΥΠ/ΝΤΗΣ ΣΤ2΄ ΤΑΞΗ
3ΣΟΥΜΑΚΑΖΑΦΕΙΡΩΠΕ70Α΄    ΤΑΞΗ
4ΔΑΔΟΥΔΗΧΡΥΣΗΠΕ70Β΄    ΤΑΞΗ
5ΣΑΧΤΟΥΡΗΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΠΕ70Γ΄    ΤΑΞΗ
6ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΓΕΩΡΓΙΑΠΕ70Δ΄    ΤΑΞΗ
7ΦΑΝΑΚΙΔΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΕ70Ε1΄ ΤΑΞΗ
8ΤΕΡΖΗΣΠΑΣΧΑΛΗΣΠΕ70Ε2΄ ΤΑΞΗ
9ΜΠΑΜΠΑΝΔΡΕΑΖΗΝΑΠΕ70ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
10ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΕ11ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
11ΣΑΜΑΡΑΕΥΦΡΟΣΥΝΗΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΩΝ
12ΙΩΑΚΕΙΜΣΤΑΥΡΟΣΠΕ08ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
13ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΓΟΡΑΣΤΗΠΕ07ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
14ΜΠΑΚΑΕΥΣΤΑΘΙΑΠΕ05ΓΑΛΛΙΚΩΝ
15ΤΟΤΤΑΜΑΡΙΑΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
16ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΛΥΔΙΑΠΕ79.01ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΠΕ91.01ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΕ71ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ
19ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕ70ΤΥ ΖΕΠ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ