Αλάτι στη χιονισμένη αυλή του σχολείου από το Διευθυντή κ. Αλεξανδράκη Παναγιώτη