4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού στο 1ο Δημ. Σχ. – Β΄ μέρος