Εκπαιδευτική επίσκεψη στον ταφικό τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας (11/5/2017)