Πρόκειται για τη βασικότερη άσκηση στην προσπάθεια βελτίωσης της δυσαναγνωσίας. Μπορεί να γίνει με παιδιά κάθε ηλικίας και τάξης που διαβάζουν αργά ή μπερδεύουν τις συλλαβές και έχουν δυσκολία στην ανάγνωση. Φτιάξτε έναν πίνακα με όλες τις συλλαβές στη σειρά, σαν αυτόν που βλέπετε εδώ.

Η βασική άσκηση είναι να δώσουμε ολόκληρο τον πίνακα στο παιδί και να του ζητήσουμε να διαβάσει πρώτα οριζόντια και μετά κάθετα. Αυτό μπορεί να γίνεται αρκετές φορές την εβδομάδα ως παιχνίδι, με στόχο να διαβάζει όλο και πιο γρήγορα. Διαβάστε το κι εσείς γρήγορα, γελάστε με τα λάθη σας και κάντε το παιδί να δει θετικά την άσκηση.

Άλλες ασκήσεις με τον πίνακα:

– Μπορεί να δοθεί ολόκληρος ο πίνακας ή τμηματικά. π.χ. ανά γράμμα, θέλοντας να δώσουμε έμφαση στις συγκεκριμένες συλλαβές:

τα τε το τω τι τη τυ

– Μπορεί να δοθεί με συνδυασμό γραμμάτων π.χ. με δύο γράμματα που μπερδεύει το παιδί:

φα φε φο φω φι φη φυ θα θε θο θω θι θη θυ

– Μπορεί να δοθεί ως έναυσμα για ανάγνωση αλλά και για εύρεση λέξεων από κάθε συλλαβή. Να συνδυαστεί δηλαδή η ανάγνωση, η οπτική και ακουστική αναγνώριση των συλλαβών με τη γραφή:

π.χ. μα με μο μω μι μη μυ μαμά, μέρα, μόλις, μωρό, μισό, μήλο, μύλος

– Όταν το παιδί διαβάζει με άνεση φτιάχνουμε ανάλογες ασκήσεις με τα δίψηφα:

π.χ. μπα μπε μπο μπω μπι μπη μπυ

Σοφία Τσιντσικλόγλου

Ειδική Παιδαγωγός

paidagwgos.blogspot.gr

Αφήστε σχόλιο