“ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ” από τους μαθητές του ολοήμερου τμήματος