Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης σε 3D

Παρακολουθήστε ένα σύντομο και πολύ ωραίο 3D video μοντελοποίησης του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης των Αθηνών.