Εκπαιδευτική επίσκεψη της Δ΄ τάξης στη μονάδα Πολεμικής Αεροπορίας