Εκπαιδευτική επίσκεψη στο φράγμα του Άρδα και στον ταφικό τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας (11/4/13, τάξεις Δ΄-Ε΄& Στ΄)