ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – Το Λαχανιασμένο Λεωφορείο (Λ)