* * * 1ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου * * * 1ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου * * *

 

 

1ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου * * * 1dimdidimot@gmail.com * * * 1ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου